Цветни рекламни чаши

цветни рекламни чаши

Рекламни чаши с цветна външност, 320 мл., картонена опаковка.
Цената включва и печат по повърхността на чашата.

Цена 5.20 лв./бр.
Код: SUB-011

Подробности

Цена /при 24 броя/ 6,55 лв./бр. без ДДС
Цена /при 48 броя/ 5,85 лв./бр. без ДДС
Цена /при 96 броя/ 5,20 лв./бр. без ДДС